Zespół wokalny KALINA

kalinaZespół Wokalny „KALINA” powstał w 2004 r. z inicjatywy członkiń Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miłkach. Od początku swego istnienia grupa działa przy Ośrodku Kultury w Miłkach. Dziś zespół liczy sobie 14 osób, instruktorem muzycznym jest Henryk Fiedorowicz.

Próby zespołu odbywają się w każdy czwartek g. 10.00.
Zespół „Kalina” posiada różnorodny repertuar (tradycyjne pieśni i piosenki ludowe, przyśpiewki biesiadne, pieśni religijne). Grupa koncertuje podczas lokalnych uroczystości oraz wydarzeń kulturalnych, pikników i imprez plenerowych w gminie Miłki. Zespół bierze również udział w przeglądach, festiwalach i imprezach plenerowych w powiecie giżyckim oraz piskim, takich jak: Piernikalia w Giżycku, Biesiada Wileńska w Giżycku, doroczne Święto Chórów w Giżyckim Centrum Kultury, Festiwal Chórów Klubów Seniora w Wydminach, Majówka Rydzewska, Orzyskie Spotkania Folklorystyczne. „Kalina” występowała również poza granicami województwa warmińsko-mazurskiego, biorąc udział w Muzycznej Majówce z zespołem Raczkowiacy w Raczkach.